Kamerabevakning

Vi har kamerabevakning av vissa platser där många människor uppehåller sig. Ändamålet med kamerabevakningen är att kunna förebygga och utreda brott och begränsa verkningarna av eventuella olyckor. Kamerorna finns för att skapa ökad trygghet och säkerhet för gäster, personal och verksamhet och används endast för dessa ändamål.

Vid en intresseavvägning har vi kommit fram till att intresset av att förebygga och utreda brott väger tyngre än enskildas intresse av skydd för den personliga integriteten (dataskyddsförordningen artikel 6.1 f).

Materialet från kamerabevakningen omfattas av sekretess och lämnas endast ut till polisen för utredning av brott. Kamerautrustningen och materialet skyddas av ett starkt fysiskt och tekniskt skydd och endast ett fåtal personer har tillgång till materialet. Enligt principen om lagringsminimering raderas materialet efter 30 dagar.

Om du har frågor om kamerabevakningen kan du vända dig till:
Hobo Hotel AB, Brunkebergstorg 4, 111 51 Stockholm, tel. +46(0)8 578 827 00, email: stay@hobo.se

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@choice.no

Du har även möjlighet att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten: http://imy.se/