Dataskyddsombud

Vi är en del av Strawberry. Strawberry har sitt eget dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är ombud för alla hotell som är knutna till Strawberry, inklusive oss själva.

Dataskyddsombudet är vår kontaktperson för Datatilsynet (Norska Datainspektionen).

Ombudet ger samtliga hotell inom Strawberry, våra uppgiftsbehandlare samt våra anställda råd och vägledning om behandling av personuppgifter och om bestämmelserna för detta. Ombudet arbetar för att säkerställa att vi uppfyller både bestämmelserna avseende personuppgifter och våra egna interna riktlinjer.

Vårt dataskyddsombud kan också hjälpa dig att hantera dina rättigheter gentemot oss, eller hjälpa dig att få svar på frågor om dina personuppgifter hos oss.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@choice.no .

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte stämmer överens med vår beskrivning häri, eller om vi på annat sätt bryter mot dataskyddsförordningen, kan du även framföra din klagan till Datatilsynet i Norge, eller till tillsyningsmyndigheten i det land där du övernattar på ett av våra hotell. Information om hur man kontaktar Datatilsynet finns på Datatilsynets webbsida www.datatilsynet.no .